ວິທີຄຳນວນຄ່າບໍລິການ

 ຄິດຕານ້ຳໜັກ (ກິໂລກຼາມ) ນ້ຳໜັກຕົວຈິງ x ຄ່າບໍລິການຕໍ່ກິໂລກຼາ
  (ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ 5.8 Kg x 800 = 4,640 ບາດ)

 ຄ່າບໍລິການຂົນສົ່ງໃນປະເທດໄທ 50 ບາດ/ 1 ທີ່ຢູ່ໃນການຈັດສົ່ງ (ລາຄາເໝົາບໍ່ວັດແທກຂະໜາດ)
 100 ກິໂລກຼາມ ຂື້ນໄປບໍລິການຈັດສົ່ງຟຣີໃນພື້ນທີ່ກຸງເທບ ແລະ ປະລິມົນທົນ
 ການຄິດໄລ່ປະລິມານປົກກະຕິ ກວ້າງ x ຍາວ x ສູງ ຫານ 366 = ນ້ຳໜັກ


ຈຸດເດັ່ນຂອງເຮົາ ບໍ່ວັດ Demension ***

***ໝາຍເຫດ : ຖ້າວ່າສິນຄ້າມີຂະໜາດ Demension ໃຫຍ່ເກີນ 3 ເທົ່າຂອງນ້ຳໜັກ ທາງບໍລິສັດຈະເຮັດໃຫ້ການລີແພັກຕັດກ່ອງໃຫ້ພໍດີກັບສິນຄ້າທາງດ້ານໃນໂດຍຕອ້ງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າ ເປັນດຸນພິນິດຂອງພະນັກງານ ແຕ່ຫາກລູກຄ້າທ່ານໃດບໍ່ປະສົງໃຫ້ທາງບໍລິສັດເຮັດລີແພັກໃຫ້ແຈ້ງແອດມີນທັນທີ ແລະ ລູກຄ້າຕອ້ງຍອມຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສາຍການບິນຮຽກເກັບຍິນຍອມຈ່າຍຄ່າ Demension ຕາມຍອດທີ່ຮຽກເກັບ ທຸກກໍລະນີ.

 

Powered by MakeWebEasy.com