ໄລຍະເວລາການຈັດສົ່ງ

ປີດຮອບທຸກອາທິດ (ເດືອນລະ 4 ຄັ້ງ)

ໝາຍເຫດ
** ສິນຄ້າຕອ້ງຮອດສາງເຄື່ອງອາເມລິກາພາຍໃນມື້ ກ່ອນປີດຮອບຕາມເວລາອາເມລິກາ ແລະ ໃຊ້ເວລາຂົນສົ່ງຂ້າມປະເທດປະມານ 1 – 2 ອາທິດ ຫຼື 8 – 16 ມື້ລັດຖະການ.
(ບໍ່ລວມວັນເສົາ - ວັນອາທິດ ແລະ ມື້ພັກວັນພິເສດຕ່າງໆ)

 ເງື່ອນໄຂໃນການຂົນສົ່ງ ແລະ ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງ ອາດມີການປັບປ່ຽນຕາມຄວາມເໝາະສົມ
 ການຂົນສົ່ງ ໃຊ້ໄລຍະເວລາປະມານ 1 – 2 ອາທິດ ຫຼື 8 – 16 ມື້ລັດຖະການ
(ບໍ່ລວມວັນເສົາ - ວັນອາທິດ ແລະ ມື້ພັກວັນພິເສດຕ່າງໆ)

** ຕາຕາລາງປິດຮອບ ອາດມີການປ່ຽນແປງໃນບາງສະຖານະການ

image
                        ສາງເຄື່ອງທີ່ອາເມລິກາຮັບສິນຄ້າຂອງລູກຄ້າ
image
ປິດຮອບແຈ້ງນ້ຳໜັກພ້ອມຄ່າບໍລິການລູກຄ້າ
image
ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ອາເມລິກາ - ໄທ
image
ຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
Powered by MakeWebEasy.com