ขอบเขตการรับผิดชอบ

 
 
 กรณีความผิดพลาดจากบริษัท ด้วยความผิดของตัวบริษัทอันสามารถพิสูจน์ได้
พนักงาน(ทีมงาน)เป็นผู้ทำให้เกิดความเสียหายโดยตรงที่สามารถพิสูจน์ ว่าสาเหตุความเสียหายนั้นมาจากพนักงาน เช่น เจตนาขโมย หรือตั้งใจโดยมีเจตนาทำลายสินค้าเพื่อให้เกิดความเสียหายโดยมีเจตนาทำร้าย กลั่นแกล้ง ขโมย ทำลายสินค้าโดยตรงจนเสียหายใช้งานไม่ได้ หรือจงใจทำให้เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นเหตุให้สินค้าสูญหาย "แต่หากเกิดจากเจตนาดี ทำไปเพื่อเป็นการปกป้อง ป้องกันด้วยเจตนาดี อันนี้คือการทำงานด้วยความตั้งใจดีอย่างสุดความสามารถที่บริษัททำให้ ไม่ถือเป็นเจตนาทำลายสินค้าแต่อย่างใด"
เหตุการณ์ความผิดพลาดที่เป็นความตั้งใจ ความผิดพลาดที่บริษัทจงใจหรือมีส่วนร่วมโดยเจตนาให้เสียหาย สูญหาย

** บริษัทรับผิดชอบจำนวนราคาเต็มของราคาค่าขนส่งตามน้ำหนักที่ลูกค้าจ่าย และราคาสินค้า โดยมูลค่าของราคาสินค้าไม่เกิน 10,000 บาทเท่านั้น รับผิดชอบตามราคาinvoice เท่านั้น ไม่ใช่ราคาขายที่ลูกค้านำมาขาย (การรับผิดชอบราคาสินค้าหากลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้ว จะต้องทำการส่งสินค้าคืนให้แก่บริษัททุกกรณี) **
 
***การคืนค่าส่ง จะคืนเป็นเครดิตสำหรับการส่งสินค้ากับเราเท่านั้น ไม่มีนโยบายคืนเป็นเงินให้ทุกกรณี***

 กรณีความเสียหายเกิดเหตุการณ์อันมิอาจคาดการณ์ได้และไม่ใช่ความผิดโดยตรงจากบริษัท
2.1 จากเหตุการณ์สถานการณ์โรคระบาด ภัยพิบัติ ภัยสังคม เหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง สงคราม เครื่องบินตก ภัยธรรมชาติ อุทกภัย สถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้กะทันหัน
หากสินค้าเกิดความล่าช้าเกิน 6 เดือน บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวก บริษัทจะคืนค่าขนส่งตามน้ำหนักที่ลูกค้าจ่ายเรามา คืนให้ 50% ของยอดจริง แต่มิอาจรับผิดชอบราคาสินค้าที่เกิดความล่าช้า เพราะเหตุการณ์ 2.1 ได้  (กรณีนี้คือลูกค้าไดัรับสินค้าครบถ้วนสมบูรณ์)
หากสินค้าเกิดความล่าช้าเกิน 6 เดือน สินค้าเกิดความเสียหาย ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า ทางบริษัทจะคืนค่าขนส่งตามน้ำหนักที่ลูกค้าจ่ายเรามาให้ 100%
2.2 เหตุการณ์ที่มีลูกค้าท่านอื่นๆแอบส่งสินค้า ต้องห้ามรุนแรง ทำให้บริษัทล่าช้า หรือมีปัญหา โดยที่ทางบริษัทเช็คอย่างระมัดระวังแต่ทางเรามิทราบและเกิดเหตุฉุกเฉิน
*กรณี2.2 บริษัทจะตามเอาผิดแก่ผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุด
หากสินค้าล่าช้าจากเหตุการณ์ตาม2.2 ระยะเวลาเกิน 6 เดือน บริษัทคืนค่าขนส่งตามน้ำหนักให้ 50%
หากสินค้าสูญหายจากเหตุการณ์ 2.2 (และสินค้าของลูกค้าถูกต้องตามที่แจ้งบริษัท มีเอกสารinvoiceยืนยัน) บริษัทคืนค่าขนส่งตามน้ำหนักให้ 100%  แจกคูปองลดราคาสำหรับการส่งสินค้าในรอบถัดไปไม่เกิน 5,000 บาท
 
***การคืนค่าส่ง จะคืนเป็นเครดิตสำหรับการส่งสินค้ากับเราเท่านั้น ไม่มีนโยบายคืนเป็นเงินให้ทุกกรณี***

 กรณีความผิดพลาดเกิดจาก
บริษัทขนส่งอื่นมาทางบริษัท
จากการแพคกิ้งของบริษัทอื่นมาทางบริษัท
จากส่งสินค้าโดยไม่แจ้งก่อน
สินค้าเป็นน้ำ หากสินค้าเป็นน้ำและแตกหรือหกใส่ลูกค้าท่านอื่น (ลูกค้าต้องจ่ายรับผิดชอบลูกค้าท่านอื่นโดยตรงทุกกรณี)
 สินค้าที่ส่งได้แต่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน 
ลูกค้าส่งสินค้าผิดปกติโดยไม่ได้รับอนุญาตขนส่งจากทางบริษัท
ลูกค้าจงใจแอบส่งสินค้าต้องห้าม
** บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆและลูกค้าต้องจ่ายค่าขนส่งกับทางบริษัทพร้อมความเสียหายที่เกิดขึ้น ทุกกรณี **

 กรณีสินค้าเสียหายในประเทศ
4.1 เหตุเกิดจากระบบขนส่งในไทย (ขนส่งเอกชน) ทางบริษัทช่วยเหลือเรื่องของการตามสินค้าและประสานงานให้แต่ความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่งในไทยนั้นๆ เท่านั้น
4.2 เหตุเกิดจากขนส่งในไทยโดยบริษัท (คนขับส่งของทางบริษัทจัดหาให้) หากเป็นเพราะอุบัติเหตุใดๆ ความรับผิดชอบไม่เกิน 5,000 บาท เช่นเดียวกับบริษัทขนส่งทั่วไป

** หมายเหตุ การมีสิทธิ ยกเลิก
1. กรณีลูกค้า ทำเกินกว่าเหตุ เช่น ลูกค้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นเซลล์ไม่แจ้งให้มีการทำความเข้าใจต่อลูกค้า(ที่ซื้อสินค้า) ถึงระยะเวลา ความเสี่ยง ข้อตกลง ต่างๆ เป็นเหตุให้บริษัทเดือดร้อน ทางบริษัทขอยกเลิก การขนส่งทุกช่องทางไม่มีข้อแม้ใดๆ
2. ลูกค้าทำผิดกฎของบริษัท
3. ห้ามliveสด พาดพิงทุกกรณี
 
 เงื่อนไขการเคลมสินค้า
 
  หากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวน ลูกค้าจะต้องแจ้งทางเราทันทีภายใน 24 ชั่วโมง  หลังจากได้รับสินค้า โดยจะอิงเวลาตามที่แทรกกิ้งแจ้งว่าจัดส่งสินค้าสำเร็จ และจะต้องมีคลิปวิดีโอตอนเปิดกล่องเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน เท่านั้น
 
  หากสินค้าที่ลูกค้าได้รับเกิดความเสียหาย "กรณีความผิดพลาดจากบริษัท ด้วยความผิดของตัวบริษัทอันสามารถพิสูจน์ได้" ตามข้อที่ 1 บริษัทยินดีรับผิดชอบจำนวนราคาเต็มของราคาค่าขนส่งตามน้ำหนักที่ลูกค้าจ่าย และราคาสินค้า โดยมูลค่าของราคาสินค้าไม่เกิน 10,000 บาทเท่านั้น รับผิดชอบตามราคาinvoice เท่านั้น (ไม่ใช่ราคาขายที่ลูกค้านำมาขาย) และลูกค้าจะต้องทำการส่งสินค้าคืนให้แก่บริษัททุกกรณี
 
 
  เงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการขนส่ง
 
ลูกค้าสามารถชำระค่าขนส่งได้ทันทีหลังปิดรอบนั้น ๆ หรือ ชำระเมื่อสินค้าถึงไทย โดยจะต้องชำระภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่แอดมินแจ้งเรียกเก็บค่ะ

**หมายเหตุ***
หากลูกค้ามีการชำระค่าขนส่งล่าช้า เกินกำหนดตามเงื่อนไข จะมีค่าบริการฝากโกดังเรียกเก็บเป็นรายวัน วันละ 500บาท (เนื่องจากทางเรามีการจ้างผู้ดูแลโกดังสินค้า จึงจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าปรับ)
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้